We zullen voor zover mo­ge­lijk schim­werende apparatuur en/of materiaal aan­brengen aan de buiten­grenzen van uw pand of terrein, ecto­plasma­tische resten en fantoom­aantrek­kende fac­toren verwijderen, daarbij gebruik makend van de meest discrete en veilige tech­nieken in het veld.