Disclaimer

Ghostbusters NL als paranormale bestrijders is een fictieve franchiseonderneming; deze website – ghostbustersnl.nl – is derhalve alleen bedoeld voor amusement en/of het op een ludieke wijze ondersteunen van goede doelen.

De Ghostbusters™ naam en het Ghostbusters ‘no-ghost’ logo copyright © 1984 Columbia Pictures Industries Inc. Alle rechten voorbehouden.

In het echte leven is Ghostbusters NL een cosplay-groep die zich richt op het creëren van een ‘Ghostbusters universe experience’ op evenementen, geïnspireerd door en gebaseerd op de Ghostbusters films (en in mindere mate de gerelateerde spin-offs) uit de jaren '80.

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Ghostbusters NL. Alhoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Ghostbusters NL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie. Het is mogelijk dat de internetsite van Ghostbusters NL indirect toegang biedt tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden; Ghostbusters NL kan evenmin aansprakelijk worden gehoude voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.
 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ghostbusters NL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ghostbusters NL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Ghostbusters NL verstrekt.
 

Ghostbusters NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
 

Waarom Ghostbusters NL gegevens nodig heeft:

Ghostbusters NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ghostbusters NL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Ghostbusters NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 

Delen van uw gegevens met derden

Ghostbusters NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ghostbusters NL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ghostbusters NL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ghostbustersnl.nl. Ghostbusters NL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

Beveiliging

Ghostbusters NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ghostbusters NL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ghostbusters NL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ghostbusters NL op via ons contactformulier of via een email naar info@ghostbustersnl.nl.
 

Ghostbusters NL is als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@ghostbustersnl.nl
(de overige adresgegevens zoals vermeld op de contact pagina zijn fictief)