ecto–nl (ectomobiel)

De Ecto-NL is een unieke bedrijfswagen, die een stevig frame (chassis + carrosserie) met een klassiek karakter combineert met de meest recente gepatenteerde technologieën voor het opsporen en verwijderen van bovennatuurlijke overlast. In het kader van duurzaamheid en overheidsbeleid (volgens richtlijnen van het Planbureau voor de Leefomgeving) heeft onze bedrijfswagen een restomod-behandeling ondergaan, waarbij herkenbaarheid en efficiëntie zo optimaal mogelijk zijn gecombineerd.

De Ecto-NL biedt genoeg ruimte voor 4 veldwerkers, plus een breed scala aan benodigde opsporings-, onderzoeks-, en bestrijdingsapparatuur. Het meest in het oog springend — naast natuurlijk de karakteristiek sirene — is het uitgebreide instrumentarium op het dak van onze Ectomobiel. Als eerste bevindt zich daar een dubbele set blauwe zwaailichten (zowel voor als achter) als 's lands unieke uitzondering op de Regeling Optische en Geluidssignalen 2009. Daar tussen in bevinden zich onder andere PKE-detectie- en analyseapparatuur voor zowel hoge als lage bandbreedte, een microfoon voor electronic voice phenomena ('bandstemmen') en een sirene.
 

ghostbusters uniform

De herkenbaarheid van een Ghostbusters NL medewerker is natuuurlijk voor een groot deel te danken aan het overbekende Ghostbusters uniform. Alhoewel er kleine variaties bestaan binnen de Ghostbusters franchise, is de uniformiteit nog altijd zeer sterk.

Ghostbusters maken gebruik van een aangepaste CWU-27/P overall zoals gebruikt wordt in de Amerikaanse luchtmacht, of een daarop gebaseerde variant van hetzelfde materiaal (Nomex), hetwelk een belangrijke mate van bescherming biedt tegen bepaalde chemische, radioactieve en ectoplasmatische stoffen. Hieraan zijn toegevoegd een wapenriem (legerstijl), kisten van stevig leer (Corcoran jump boots zijn zeer geliefd) en elleboogbeschermers. Wat het uniform afmaakt — en er voor zorgt dat er geen twijfel meer kan bestaan over wie u voor u heeft — zijn de naambadge op de linkerborst en (in ons geval) het Ghostbusters NL logo op de bovenarm.
 

Proton pack

Samen met de ghost trap is de proton pack het meest onmisbare onderdeel in de apparatuur van Ghostbusters NL. Ontwikkeld door dr. Spengler en dr. Stantz van het hoofdkwartier van Ghostbusters Inc. in New York, is de proton pack een gepatenteerde draagbare kerndeeltjesversneller, die positief geladen ionen gebruikt om een plasmastroom te creëren waarmee ectoplasmatische wezens en de meeste andere bovennatuurlijke entiteiten kunnen worden afgezwakt en in de lucht gevangen in een soort van plasmalasso.

De twee hoofdonderdelen van de proton pack zijn een rug unit — waar de protonenstroom wordt gegenereerd — en de bijbehorende particle thrower (letterlijk ‘deeltjeswerper’) (ook wel proton gun of neutrona wand genoemd), welke in principe gewoon een soort van plasmapistool is; deze laatste wordt bij het spokenvangen in de hand gehouden, maar kan, afhankelijk van hoe snel de thrower gepakt moet kunnen worden, ook worden gedragen in een holster aan de zijkant van de rug-unit, of in een speciale holster aan onze accessoire-riem (zie uniform)

De plasmastroom die uit de proton gun komt, volgt een tamelijk vrije sinusgolf, die enigszins kan worden aangepast qua intensiteit en qua bereik. Om aan ARBO-eisen tegemoet te komen, zijn er ook veiligheidsfuncties in de gun ingebouwd.
 

muonval

De Muonval—vaak gewoonweg ook ‘spokenval’ genoemd, alhoewel het originele Engelse ‘ghost trap’ ook wel gebezigd wordt, is een zeer sterk beveiligde, draagbare container die gebruikt wordt om gevangen spoken naar een permanentere bergingslocatie te kunnen vervoeren. Aangezien de accucapaciteit beperkt is, is het dus niet de bedoeling dat geesten al te lang in de muonval blijven zitten.

Een voetpedaal, bevestigd aan de val met een kabel van een paar meter lang, wordt gebruikt om de val van afstand te kunnen openen en weer te kunnen sluiten. Tijdens dit proces wordt een ongelooflijk grote hoeveelheid energie gebruikt om de negatief geladen ionen en hoeveelheid PKE (psychokinetische energie) in de val te zuigen. Vervolgens wordt een positief geladen laser-beschermingsraster geactiveerd om er voor te zorgen dat de geest niet meer uit de val kan ontsnappen.

 

ecu (“ectocontainment unit”)

De E.C.U., ofwel Ecto Containment Unit (letterlijk vertaald uit het Engels ‘Ecto-Insluitingseenheid’) is een technisch zeer complex, in het Ghostbusters NL-hoofdkwartier ingebouwde container met een insluitingsrooster op basis van lasertechnologie, maar dan op grotere schaal dan gebruikt in onze draagbare muonvallen (zie boven). Alleen GBNL veldverkers die hun training volledig (en succesvol) hebben doorlopen mogen de ECU bedienen. Dit is meer een kwestie van het verdienen van de verantwoordelijkheid daarvoor dan een kwestie van technische expertise, aangezien de bediening slechts stoelt op vier bedieningscomponenten: de vergrendelde toegangssluis, de toegangsroosteractivatieknop, de veldneutronisatieknop, en de overdrachtshendel (zie ook Benjamin & Sumerak, 2017, p. 54).

 

 

PKE–meter

De afkorting PKE staat voor Psychokinetische Energie, en de PKE-meter doet precies waar het voor staat: het meten van de hoeveelheid psychokinetische energie in de directe omgeving. In die zin fungeert het als een metafysische wichelroede in de vorm van een small kastje met afleesscherm en een handvat, met twee naar buiten draaibare ‘vleugels’ aan beide kanten, die oplichten en meer naar buiten toe bewegen naarmate de meter een toename registreert in psychokinetische energie. Zodra de PKE-meter de bron van de bron heeft bereikt, bereiken de vleugels hun uiterste stand en zal de zoemhoogte en -frequentie van de meter ook toenemen (niet onvergelijkbaar met het ‘waarschuwende’ karakteristieke geluid van een Geigerteller). De grafische interface helpt ook bij het vaststellen van de afstand en intensiteit van de geest of andersoortige verschijning in kwestie. De meter kan zo vaststellen (a) wat de dichtheid van de negatief geladen deeltjes zijn en op die manier kan de GBNL-veldwerker bepalen welke categorie geest verwijderd zal moeten worden, (b) met wat voor snelheid de entiteit zich beweegt of heeft bewogen — wat in sommige gevallen sneller kan zijn dan 160 km/u — en (c) de snelheid waarmee de geest moleculair desintegreert, ofwel hoe sterk de verschijning in kwestie is: hoe minder snel het moleculair verval, hoe sterker de geest! Dit is dan weer van belang bij het bepalen hoe makkelijk (of niet) de geest met onze proton packs bedwongen en gevangen kan worden.

De PKE-meter kan ook worden gebruikt om vast te stellen of bepaalde stoffen of voorwerpen van bovennatuurlijke origine zijn.

Van het volledige Ghostbusters-instrumentarium, is de PKE-meter het oudst. Het werd ontworpen en gebouwd voordat Ghostbusters werd opgericht, en werd gebruikt door dr. Stantz, dr. Spengler en dr. Venkman voor hun onderzoek aan de Universiteit van Columbia te New York.
 

Ecto–goggles

De Ecto-goggles (ook wel Paragoggles genoemd) zijn in principe een uitbreiding van de PKE-meter. Deze speciaal ontwikkelde kijker kan psychokinetische-energiedata omzetten in visuele informatie voor de veldwerker, dit om het localiseren en identificeren van een identiteit te vergemakkelijken.

De Goggles lijken op een nachtkijker (ook voorzien van verstelbare hoofdband om de handen vrij te hebben) maar zijn uitgebreid met een een type lens die psychokinetische energie oppikt en kan omzetten in voor de drager zichtbare informatie die te zien is via de ingebouwde HUD (heads-up display). De HUD geeft daarbij ook extra data (zoals PKE intensiteit) die de veldwerker helpt bij het categoriseren van de verschijning.
 


 

spooksniffer

De ‘Spooksniffer’ is een omgebouwde Bacharach 200 verbrandingsanalysator, welke een Ghostbuster kan gebruiken om spectrale deeltjes uit de lucht te filteren en te analyseren. Met behulp van een rubberen handpompje wordt lucht via een antennevormige buis de sniffer ingeleidt waarna we luchtmonsters makkelijk kunnen onderzoeken op zaken als druk/dichtheid, atmosferische afwijkingen en natuurlijk paranormale deeltjes. Waar de PKE meter slechts oppervlakkige metingen kan doen van de hoeveelheid psychokinetische energie, kan de Sniffer ons veel meer gedetailleerde informatie verschaffen over een locatie met bovennatuurlijke activiteit.

 


 

S.V.M. stethoscoop

De S.V.M. (ofwel Spectral Voice Manifestations) stethoscoop wordt, net als de P.K.E. meter, al gebruikt sinds vóór Ghostbusters werd opgericht in de jaren '80 van de vorige eeuw. Deze aangepaste variant van dit standaard medische instrument is gericht op psychoauscultatie, ofwel het oppikken van psychokinetisch-auditive signalen bij wezens of voorwerpen. Het grootste verschil met een doorsnee stethoscoop wordt verwezenlijkt door twee ingebouwde circumambiente Szalay-Raudive compensatoren. Soms gebruikt in combinatie met onderzoek naar Electric Voice Phenomena (ook wel 'bandstemmen').
 

 


 

MPEC–2000

De MPEC-2000 ofwel de Mobile Psychomagnotheric Ectoplasmic Charger 2000 is een apparaat dat in ons eigen onderzoekslaboratorium is ontwikkeld. Het is een apparaat dat ectoplasma psychoreactief kan opladen met menselijke emoties, een van de vele experimentele voortzettingen van eerder onderzoek van dr. Spengler en dr. Stantz met psychomagnetherisch slijm. Het kinetisch potentiaal van gecontroleerd geladen slijm heeft vele praktische toepassingen in ons beroep. Het psychomagnetherische slijm (ook wel mood slime ofwel ‘humeur-slijm’) wordt in de MPEC afwisselend blootgesteld aan injecties positieve en negatieve emoties, die het slijm conditioneren op het snel opnemen van emotionele energie. Een dergelijke behandeling zorgt ervoor dat het slijm, na het te mengen met een grotere hoeveelheid ectoplasma, deze makkelijker aan het ‘ongetrainde’ slijm overgedragen kan worden.

De MPEC-2000 wordt ook regelmatig ingezet bij PR-evenementen zoals beurzen: hier worden vaak erg goede resultaten geboekt vanwege de grote welwillendheid om te helpen. Maar gevallen waar onze slijmlader veel agressie veroorzaakt, zijn vanuit wetenschappelijk oogpunt ook zeer welkom.
 

rad–meter

In sommige extreme gevallen, zoals bij bepaalde Klasse-VII geesten (bijv. bepaalde demonen of halfgoden), kunnen de parafysische verschijnselen gepaard gaan met meer doorsnee natuurkundige verschijnselen, zoals bijvoorbeeld gammastraling, welke normaliter beschouwd wordt als een gevaarlijke soort radioactiviteit.

Voor dergelijke gevallen hebben we dan ook de beschikking over een IM-179 Gamma Rate Meter. Meestal hebben we het gewoon over de ‘Rad meter’.