Veldwerker, Research & development, kwaliteits- en logistiek manager

Tijdens een klus in Gent, zijn we een ietwat ver­dwaalde Vincent uit Veldhoven tegen het lijf ge­lo­pen, die er wel oren naar had om een vacature bij ons in te vullen. De half-Brabantse, half-Zeeuw­se Vincent is onze in-house quality of­fi­cer, die onze bedrijfsprocessen logistiek en tech­nisch beoordeelt. Hij heeft het GBNL be­drijfs­pro­ces het afgelopen jaar parallel gezet aan de GB International standaarden en zorgt daar­bij dat onze bedrijfsactiviteiten structureel en con­ti­nu conform 21ste-eeuwse standaarden zijn. Te­vens is Vincent onze bedrijfs­hard­ware­pro­duc­tie­ge­o­me­trist en co-bestiert in zijn vrije tijd een pod­cast over popculturele fenomenen.