Veldwerker, bedrijfsveiligheidsmanager, hoofd BHV'er & back-up chauffeur

Martijn is een veiligheidsman pur sang. Na een korte carrière bij de vaderlandse strijdkrachten is hij 10 jaar bij de brandweer actief geweest. Echter na een incident tijdens een uitruk waarbij een klasse-5 vuurgeest was betrokken en een monumentale villa tot de grond toe was afgebrand, is zijn affiniteit met het paranormale aangewakkerd.

Omdat hij tevens een andere uitdaging wilde, heeft hij een online studie van de Universiteit van Edinburgh (Koestler Parapsychology Unit) gevolgd en is sindsdien in dienst bij GBNL, waarbij hij op een uiterst conscientieuze wijze (en dus vaak tot ergernis van de R&D afdeling) zorgdraagt voor onze brand-, veiligheids- en ARBO-protocollen. Ook is hij OGS-bevoegd reservebestuurder van de Ecto-NL.
Als Martijn niet bezig is met veiligheid, pleegt hij wel onderhoud aan de Ecto Containment Unit of is samen met Vincent aan het sleutelen van de proton packs (beide in het kader van veiligheidsvergroting (beide taken, niet beide heren...)). 

In zijn vrije tijd houdt Martijn van gamen, van zijn honden en van eten, en “spookt” hij rond in onze kazernekeuken als Rob zich daar culinair aan het uitleven is.