Ghostbusters NL: Onze Diensten

Waar bieden jullie je diensten aan?

In heel Nederland: van Schoorl tot Enschede, van Eemshaven tot Het Zwin en van Klein-Kullen tot Paesens-Moddergat.

Indien nodig ook vlak over de grens, maar Ghostbusters NL heeft natuurlijk ook fantastische collega’s in België ( Ghostbusters Belgique/België) en Duitsland ( Ghostbusters Deutschland en Ghostbusters Niedersachsen). En mocht onze agenda écht te vol zitten, dan kunt u bij hoge nood ook nog altijd aan de bel trekken bij onze collega's van Ghostbusters Dutch Division.

Waarom zou ik Ghostbusters NL kiezen in plaats van een andere paranormaal bestrijder?

De meeste paranormaal-gerelateerde diensten zijn nogal zweverig en baseren zich vaak op ‘vage’ claims dat ze in contact staan met hogere machten (wat op zich een alarmerend teken is). De diensten van Ghostbusters NL zijn gefundeerd op een keiharde wetenschappelijke basis. Diepgaand parapsychologisch onderzoek in de vroege jaren ‘80 aan de Columbia-Universiteit in New York door de latere oprichters van Ghostbusters Inc., heeft geleid tot onze gepatenteerde technologie voor het opsporen, onderzoeken, vangen en opbergen van geesten, spoken, en verwante ectoplasmatische entiteiten.

Waarom zou ik Ghostbusters NL inhuren als ik ook kan proberen om het zelf te doen?

Tenzij u een cursus of stage geestenverdrijving of exorcisme hebt gevolgd, zijn er statistisch gezien slechts een beperkt aantal uitkomsten mogelijk. 1) U raakt bezeten door de geest in kwestie. 2) Uw huis of bedrijfspand gaat naar de filistijnen. 3) U raakt compleet doorgedraaid na een gefaalde poging om de geest te verwijderen.

Dit is niet bedoeld als waarschuwing, slechts een indicatie van de bij ons bekende statistieken.
 

Waarom zou ik Ghostbusters NL inhuren als ik ook een priester kan inschakelen?

Ten eerste zijn slechts een zeer geringe hoeveelheid priesters bevoegd dan wel getraind (van welke religie dan ook) om geesten te verwijderen, en dit is dan meestal alleen in het geval van demonische bezetenheid van personen (zie ook Canon 1172 van de Codex Iuris Canonici)

Ten tweede zijn in exorcisme gespecialiseerde priesters over het algemeen niet afdoende voorbereid op het bestrijden van de meeste andere bovennatuurlijke verschijnselen.
 

Wat voor gebouwen of ruimtes vinden geesten/spoken het meest aantrekkelijk?

In principe kan elke ruimte van een woning of bedrijfspand wel last krijgen van bovennatuurlijke activiteit, maar er zijn altijd ruimtes die er meer vatbaar voor zijn dan andere. Over het algemeen genomen is de kans in meer afgelegen ruimtes groter (zoals een kelder of zolder) aangezien de kans daar ook het grootst is dat er zich dingen hebben afgespeeld die het daglicht niet konden verdragen. In zulke ruimtes heeft zich dan ook een hogere hoeveelheid psychokinetische energie opgestapeld. Uiteindelijk hangt het erg af van de geschiedenis van de specifieke locatie — in een psychiatrische inrichting vinden nou eenmaal vaker rare gebeurtenissen plaats dan in een jaren ‘90 rijtjeswoning, maar op de keper beschouwd is er eigenlijk niet echt op een pijl op te trekken.

Kortom: een beetje onderzoek doen naar de geschiedenis van uw pand kan sowieso geen kwaad.
 

Wat voor tekenen/signalen kunnen een indicatie zijn van paranormale overlast?

Natuurlijk kan alles wat afwijkt van het gangbare, een reden zijn om Ghostbusters NL in te schakelen: als uw partner, kinderen of buurman ineens vreemde taal begint uit te slaan (mits u zeker weet dat ze niet lijden aan het syndroom van Gilles de La Tourette of uit Friesland komen), als uw meubilair zomaar (zonder goede reden) tegen het plafond aangeplakt zit, of als er dingen of mensen beginnen te leviteren (zweven).

Andere, subtielere, tekens zijn onverklaarbare luchtstromen in huis, lichten die spontaan uit en dan weer aan gaan, of de zogenaamde ‘cold spots’: plekken in huis waar om onverklaarbare redenen de temperatuur drastisch is gedaald, vaak gepaard gaand met zichtbaar gecondenseerde uitademing en veranderingen in het electromagnetisch veld (wat sommige mensen kunnen voelen).

Schakel in al deze gevallen Ghostbusters NL in.
 

Wat is het verschil tussen een Klasse–X en een Klasse–Y geest?

Spectrale manifestaties (spookverschijningen in alle soorten en maten) delen wij globaal in in zeven klassen of categorieën. Een van de criteria die Ghostbusters NL daarbij gebruiken is de mate waarin een geest zich in meer of mindere mate manifesteerd door middel van ectoplasma, een speciale spectrale materie die geesten zichtbaar maakt. Over het algemeen betekent minder ectoplasma een lagere inschaling (bijv. een Klasse-1 geest) en meer ectoplasma een hogere inschaling (bijv. een Klasse-7 geest). Meestal betekent een hogere klasse ook dat de geest in kwestie gevaarlijker kan zijn, maar sommige klasseverschillen hebben te maken met andere kenmerken (identificeerbaar versus niet-identificeerbaar of bijv. menselijk versus dierlijk)
 

Wat houdt een routine–inspectie in precies?

Een routineinspectie van Ghostbusters NL (in tegenstelling tot ons meest uitgebreide pakket) houdt in dat wij beperkt onderzoek doen door middel van metingen (meestal alleen gericht op PKE-niveaus) om de bron van de overlast te vinden, en dat we vervolgens overgaan op het verwijderen van de geest in kwestie. Als afsluiting krijgt de klant een factuur inclusief beknopte rapportage over hetgeen is verwijderd. Overige diensten van Ghostbusters NL worden hier beschreven.
 

Wat is het nut van preventief anti–geestenroutineonderhoud als ik nog nooit last heb gehad van bovennatuurlijke activiteit in mijn woning?

Dat u nog nooit last hebt gehad van spoken betekent nog niet dat dat nooit zal gebeuren. Ook al hebt u nog nooit wat gezien, gehoord of gevoeld of gehoord, zou u altijd te maken kunnen hebben met een latente (oftewel: slapend, verborgen) geest bij welke het slechts een kwestie van tijd is voor het zich manifesteert.

De preventieve diensten van Ghostbusters NL zijn dus altijd nuttig — al is het alleen maar om u ervan te verzekeren dat er zich geen sluimerende entiteiten in uw woning of bedrijfspand (of zelfs in uzelf) bevinden.
 

Wat zijn de standaardbestrijdingsmethodes van Ghostbusters NL?

Kijkt u voor meer informatie over onze bestrijdingsmethodes op onze dienstenpagina!
 

Welke typen geestbestrijdingsmethodes kan Ghostbusters NL nog meer bieden?

Kijkt u voor meer informatie over onze bestrijdingsmethodes op onze dienstenpagina!
 

Moet ik ook thuis zijn als medewerkers van Ghostbusters NL langskomen voor een verwijdering?

In principe niet, maar het maakt het binnenkomen wel iets handiger! Ook is het in verband met het administratief afhandelen van de klus iets fijner en persoonlijker als we u kunnen spreken.

Praktisch gezien kunt u — in overleg — natuurlijk altijd een sleutel onder de deurmat leggen.
 

Is spookbestrijding veilig voor mijzelf, mijn familieleden en/of mijn huisdieren?

We raden ten sterkste af dat u, uw familieleden en/of uw huisdier(en) in dezelfde ruimte als waar de verwijdering plaatsvindt, aanwezig zijn. U zou eens per ongeluk gedesintegreerd kunnen worden.
 

Biedt Ghostbusters NL ook een garantie dat mijn woning/bedrijf spookvrij is en/of blijft?

Ghostbusters NL kan altijd een garantie geven dat na een verwijdering uw woning/bedrijf spookvrij is; of het dat ook blijft is een andere zaak. Wel kunnen we ervoor zorgen dat de kans drastisch verkleind wordt dat geesten of andere entiteiten zullen terugkeren. Maar dat hangt soms heel erg van het type geest af.

We kunnen altijd tegen een beperkte meerprijs een garantie inbouwen dat we een gratis herhaaluitdrijving binnen een bepaalde periode uitvoeren.
 

Hoe snel kan ik mijn woning/bedrijfspand weer naar binnen nadat jullie langs zijn geweest voor een verwijdering?

In theorie staat het u vrij om gelijk na een verwijdering uw woning of bedrijfspand weer te betreden. Soms kan het echter zijn dat tijdens een verwijdering het spook in kwestie dermate veel schade heeft aangericht dat wij adviseren om eerst een reparatiebedrijf in te schakelen. Het staat u natuurlijk altijd vrij om dergelijk advies naast u neer te leggen.
 

Zal ik rond Allerheiligen/Halloween en Walpurgisnacht meer last van spoken en ander bovennatuurlijk gespuis hebben?

Die kans is vrij groot inderdaad. De grens tussen onze dimensie, en dimensies waar geesten zich ophouden, is namelijk dunner op bepaalde momenten van het jaar, op dezelfde manier dat bepaalde plaatsen makkelijker toegang tot het ‘geestenrijk’ geven (en andersom). Gelukkig kunt u dan vaak gebruik maken van de speciale ‘PKE-piek-aanbiedingen’ van Ghostbusters NL! Houd vooral deze website en onze sociale media in de gaten!
 

Ik heb last van kabouters. Verwijdert Ghostbusters NL die ook?

Als reactie op het eerste punt: het lijkt ons stug dat u last heeft van kabouters — het zal eerder zijn dat ze last hebben van u. Als antwoord op de vraag: Kabouters zijn niet bovennatuurlijk maar volstrekt normale biologische (en zeer intelligente) wezens, vergelijkbaar met u en ik, maar dan een slagje kleiner en meer met de natuur verbonden. Puur technisch gezien zijn ze ook niet te verwijderen met onze gepatenteerde techniek; die wordt slechts gebruikt voor wezens die bestaan uit ectoplasma en psychokinetische energie.

Voor meer informatie willen wij u graag verwijzen naar hét naslagwerk over dit onderwerp: Poortvliet, R., & Huygen, W. (1976). Leven en Werken van de Kabouter. Bussum, Nederland: Van Holkema & Warendorf.
 

Cosplay

Zijn jullie echt?

Echt mensen? Ja. Echt Ghostbusters? Nee. We doen wel ons stinkende best om te doen alsof. Dus als je de vraag nog een keer stelt, doen we net of we gek zijn (zijn we ook) en zeggen we gewoon ‘ja’.
 

Bestaan geesten en spoken echt?

Wat jij wil. Daar doen wij geen uitspraak over... ;-)
 

Wie is je favoriete ghostbuster?

Tja, dat zal afhangen van wie je vraagt. Wij zijn allemaal individuen met een eigen voorkeur. Spreek ons ’s aan op een evenement zou ik zeggen!
 

Kan ik ook lid worden van Ghostbusters NL?

Wij zijn natuurlijk vereerd dat je je bij onze gelederen wil voegen, maar helaas hebben we op het moment even een ledenstop. Je kan natuurlijk altijd op een wachtlijst worden gezet, als je dat wil. In dat geval wordt je benaderd zodra we weer ‘ruimte’ hebben (wat dat ook moge inhouden). Op dat moment wordt dan ook de aanvraagprocedure in gang gezet. N.B. Dit houdt dus ook in dat we niet iedereen maar klakkeloos aannemen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de lidmaatschapscriteria die wij bij Ghostbusters NL aanhouden:

 1. Kandidaatleden moeten zich kunnen vinden in het Ghostbusters NL visiedocument (in te zien op aanvraag)
 2. Het moet klikken met de rest van de groep. Vaak wordt dit beoordeeld na het meedraaien op een Ghostbusters NL klusdag maar dit kan verschillen van persoon tot persoon.
 3. Kandidaatleden kunnen inhoudelijk de volgende insteek verwachten bij Ghostbusters NL. De groep richt zich in de vorm en aankleding alleen op de originele Ghostbusters NL franchise uit de jaren ‘80 (dus de films Ghostbusters (1984) en Ghostbusters 2 (1989)) — met af en toe een vernederlandste draai eraan voor onze eigen franchise voor zover dat past binnen het Ghostbusters universum. Inspiratie uit de spin-offs (The Real Ghostbusters (1986–1991), Extreme Ghostbusters (1997), Ghostbusters: The Video Game (2009), de IDW comics (2011–) (of in beperkte mate de reboot uit 2016) is toegestaan mits het niet indruist tegen de ‘original universe’ stijl die we aanhouden.
 4. Je wordt verwacht aan je eigen Ghostbusters ‘original-universe style’ kostuum te werken. In de meeste gevallen is dit een flightsuit met bijbehoren (zie ook onze ‘Tools of the Trade’ pagina) maar het kan ook een kostuum zijn voor aanverwante rollen: Ghostbusters NL front-office medewerker (vergelijkbaar met bijv. Janine Melnitz), Ghostbusters NL accountant (vergelijkbaar met bijv. Louis Tully), verzin maar wat (zie ook onze ‘Over ons’ pagina voor inspiratie).
 

 

Wat vinden jullie van de 2016 GB reboot?

Ach ja, het was fijn dat er weer ‘s wat serieuze aandacht kwam voor de Ghostbusters franchise, en de film is ongetwijfeld met veel liefde en toewijding gemaakt door een goeie cast, crew en regisseur, maar de manier waarop had volgens sommigen van ons wel wat anders gemogen hier en daar...

Al met al, als cosplaygroep richt Ghostbusters NL zich voornamelijk, zo niet alleen, op de originele Ghostbusters filmrealiteit zoals geschreven door Dan Aykroyd en Harold Ramis in de eerste twee films. Over de reboot hebben we zo allemaal wel onze eigen gedachten, dus die vraag kan je het best aan ons afzonderlijk stellen, mocht je ons op een beurs of ander evenement tegenkomen ;-)
 

Evenementen

Mogen we met jullie op de foto? (en wahkostdaddan?)

Maar natuurlijk! Altijd wel even vragen a.u.b.! (en dat kost dan ook niets!)
 

Kan ik jullie ook uitnodigen op mijn (verjaardags)feestje te komen?

U mag ons altijd vragen op verjaardagsfeestjes! Of we ook kunnen komen hangt natuurlijk gigantisch af van wie/waar/wanneer/hoe/enz. Maar vragen kan nooit kwaad! :-)
 

Wat voor evenementen komen jullie opluisteren?

U zegt ‘t maar! Als wij denken: ‘Nou, daar willen wij best gezien worden’, dan kan ‘t! Hangt natuurlijk ook af van wát er precies van ons verwacht wordt, maar bespreekbaar is het altijd! Nee heb je, ja kan je krijgen.
 

Vragen jullie ook geld om ergens te verschijnen?

Wij zijn gewoon non-profit, wat dus automatisch betekent dat we niet geld mogen vragen puur vanwege het feit dat we ergens gevraagd worden. Wat kosten betreft die verbonden zijn met het ergens heen gaan/verschijnen/verblijven (denk reiskosten, overnachting, bescheiden vergoeding voor eten dan wel drinken mits dat al niet in natura wordt afgehandeld, enz.), kan het wel goed zijn dat we een vergoeding vragen. Mochten we een goed doel steunen — wat we dan ook expliciet vermelden voor een evenement — , dan kan het ook zijn dat we om een donatie vragen.

Voor de duidelijkheid: dit is dus wederom niet voor persoonlijk gewin, maar puur om het mogelijk te maken dat we op een evenement kunnen verschijnen.
 

Hoe kan ik er voor zorgen dat jullie bij me langs komen?

Vraag/contacteer ons! Kijk vooral ook op onze pagina over evenementen!
 

GB uniform & apparatuur

Doet jullie apparatuur het ook?

Dat hangt van je definitie van "werken" af. :-) Kunnen we er een plasmastroom van protonen mee schieten? Nee. Hebben we licht- en geluidseffecten? De meesten van ons wel, sommigen van ons (nog) niet. Maar gaaf spul is het sowieso! :-)
 

Hoe kan ik mijn eigen Ghostbustersoutfit maken?

Er zijn inderdaad redelijk wat Ghostbusters cosplayers die hun eigen outfit maken. De volgende websites zijn in dat geval handig om eens een bezoekje aan te brengen:

 • Ghostbusters Fans (https://www.gbfans.com)
 • Benofkent (https://www.benofkentprops.com)
 • Hyperdyne (http://www.hyperdynelabs.com)
 • Jupiter Electronics (https://www.jupiterstore.com/)
 • Hole in the Ground Productions (http://holeinthegroundpro.com/)

Ook zijn veel reedsgemaakte props vaak te vinden via websites als Ebay.com en Etsy.com.

De website GBFans heeft tevens een fantastisch forum met allemaal Ghostbusterspropbouwers die geregeld posten (en al belachelijk veel hebben gepost in het afgelopen decennium).
 

Kunnen jullie ook een proton pack voor mij maken?

Een hele pack voor iemand maken doen we niet; wij doen ook alles maar in ons vrije tijd en hebben zelf af en toe nauwelijks tijd om dingen te bouwen. Hulp en advies (bij sommige dingen) kun je altijd krijgen natuurlijk! Heb je er zelf helemaal geen tijd voor? Er zijn een flink aantal (betrouwbare) propmakers die ook proton packs maken en verkopen (zie ook een van de volgende vragen).
 

Hoeveel kost het bouwen van een proton pack eigenlijk?

Het hangt er helemaal van af hoe gedetailleerd en nauwkeurig je een proton pack wil bouwen. Met wat handigheid en karton en ander huis-, tuin-, en keukenklusmateriaal kom je al een heel eind en hoef je misschien niet eens boven €100 uit te komen. Anderen spenderen makkelijke meer dan het tienvoudige voor een proton pack.

De hoofdfactoren hierin zijn vaak het soort materiaal wat je kiest te gebruiken, waar je je onderdelen aanschaft, en of je ervoor kiest om effecten toe te voegen, zoals lichten, geluid, rook, enz.
 

Waar kan ik een proton pack kopen?

Complete Ghostbustersprops kan je evt. kopen via de volgende websites:

 • Benofkent Props (https://www.benofkentprops.com)
 • eBay
 • etsy
 • Hole in the Ground Productions
 • Anovos.com

Is het ook mogelijk om een GBNL patch te kopen/krijgen/ruilen?

Het spijt ons, maar nee. Onze officiële GBNL patch is momenteel — en in alle waarschijnlijkheid altijd — voorbehouden aan leden van Ghostbusters NL. Wie weet maken we nog eens een speciale variant op de GBNL patch, en in dat geval zal die bij ons verkrijgbaar zijn als prijs bij een prijsvraag via onze sociale media of te koop bij onze stand op een evenement.

Kunt u zo snel uw vraag niet vinden? Maak dan gebruik van de zoekfunctie op onze hoofdpagina.

Staat uw vraag er niet bij?
Geen nood – Wij staan sowieso voor u klaar!

U kunt uw vraag of probleem hier aan ons doorgeven. We helpen u dan graag verder!