Als onderdeel van onze verwijderingsservice zullen we u als klant altijd voorzien van een gedetailleerd rapport waarin we het aangetroffen probleem duidelijk om­schrij­ven, de gehanteerde aanpak, alsmede verder advies om mogelijke boven­natuurlijke ‘naweeën’ tot een minimum te beperken.