Veldwerker, R&D (metallurgie, petrologie, amulet- en talismanstudies en animale parapsychologie)

Merel van der Bel is al sinds ver vóór haar carrière bij Ghostbusters NL gegrepen door de aantrekkingskracht die uitgaat van orale literatuur en mondelinge overlevering (folklore). In eerste instantie met het oog op algemeen historische gebeurtenissen, maar haar interesse is zich in de loop van haar buitengewone (in meer dan één opzicht) loopbaan, steeds meer gaan verleggen naar, en toespitsen op, de mythen, sagen en legendes uit het verre Oosten. Haar hoofdonderzoeksmethodiek is hierbij onder andere literair en anthropologisch onderzoek gecombineerd met massapsychologie, met een verdere verdieping door deze disciplines te verweven in softwareapplicaties.

Van der Bel is binnen Ghostbusters NL dè metallurgisch specialiste waar het bijzondere, niet of moeizaam corroderende metalen betreft. Daarnaast bezit van der Bel directe kennis en kunde over de werking en toepassing van kristallen en mineralen.

Zij wordt bij haar collega's geprezen om haar nuchtere kijk op zaken. Waar sommige collega's soms blijven rondwaren in hypotheses, heeft van der Bel vaak een pragmatische aanpak die gemakkelijk circulaire denkpatronen doorbreekt, en die zaken praktisch benaderbaar maakt waar theorie vastloopt.

Haar eerste onderzoek, daterend uit de tweede helft van de jaren ’90, was gericht op katten en hun gevoeligheid voor psychokinese en buitenzintuiglijke waarneming: een baanbrekend onderzoek in gevallen waar detectie van paranormale entiteiten niet-elektronische middelen vereist. Het onderzoek heeft er bij Van der Bel toe geleid dat haar professionele interesse in Felis silvestris catus is geëvolueerd tot een harmonieus samenzijn met deze dierlijke soort, waarbij het sporadisch inzetten van onze gedomesticeerde viervoeter bij sommige opdrachten niet wordt geschuwd.