Chief Communications Officer, Cambridge-gecertificeerd persofficier, Personal Relations, interfranchise-contactpersoon, tweede chauffeur, en veldwerker

Romina was door onze recruteringsafdeling uit de toerismesector geplukt na een geslaagde eenmalige incidentele samenwerking met onze collega's van de North-Carolina Ghostbusters tijdens een bust van een Klasse-5 animator in een resort in Florida (!). Als gekwalificeerd communicatiedeskundige (University of Cambridge) en public relations expert, is Romina tevens onze hoofdcontactpersoon met afdelingen buiten Nederland. Verder is Romina Ghostbusters NL's persofficier, een van onze bedrijfshulpverleners en tweede chauffeur van ons wagenpark.